1388,01,10

 

بنیامین و تنظیم کننده ی جدید او پیام شمس....  به زودی آلبوم ۸۸ را روانه بازار خواهند کرد....!! 

با تشکر ویژه از دوست عزیزم آقا باقر این پوستر زیبا...!!