1388,04,08

طی تماسی که دیروز با ترانه ی شرقی داشتم گفتن که هنوز کنسرت برای ۱۵ و ۱۶ مرداد فیکس نشده و تا ۲ هفته ی دیگه احتمالا فیکس میشه و بلیط فروشی اینترنتی هم خواهد داشت... 

خبرهای تکمیلی رو بروز خواهم کرد.... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

هنوز تاریخ دقیق و محل کنسرت قطعی نشده...