1388,04,09

وب سایت پیام شمس توسط شرکت فناوران اطلاعات وانا راه اندازی و به بهره برداری رسید پیام شمس از بزرگترین آهنگ سازان ایران است که کارش درسته ! 

http://www.payamshams.com