1388,04,16

خبر ویژه ! 

 

 

این هم مصاحبه ی جدید سایت سانگ بی سانگ با پیام شمس ! خیلی خیلی خیلی جالبه!
حتما دانلود کنید ! 

صحبت های جالبی هم در مورد بنیامین و آلبوم 88 در این مصاحبه میبینیم ! 

http://www.songbsong4.com/download-payam-shams-interview-s1867