1388,07,26

خبرهایی به گوش میرسد که اواخر آبان یا در آذرماه کنسرت بزرگ بنیامین در سالن همایش های برج میلاد برگزار می شود... 

در سایت رسمی ترانه شرقی هم جزییات کنسرت را در حالت <به زودی> قرار داده است...! 

به محض تایید شدن خبر .. در وبلاگ اعلام خواهیم کرد...!