1389,03,17

این هم برای دوستان حرفه ای !  

 

 

قسمت اول مصاحبه ی استاد شجریان با برنامه ی پژواک بی بی سی - لینک 

 

قسمت دوم مصاحبه ی استاد شجریان با برنامه ی پژواک بی بی سی - لینک 

 

------------ 

 

همچنین این هم لینک صحبت های شریعتمداری در مورد استاد آواز و صدای ایران هست که برای هنردوستان عزیز و علاقه مندان به موسیقی قطعا جالب هست !!!!!! 

 

منبع :‌ سایت موسیقی ایرانیان