1388,08,09

در حالی که این روزها اکثر خواننده ها در حال برگزاری کنسرت در داخل کشور هستن...هنوز هم نمی خواهند از مانع تراشی برای بعضی خواننده های محبوب مردم نظیر بنیامین بهادری و سیروان خسروی دست بردارند.... 

در حالی که گفته می شد کنسرت بنیامین به زودی برگزار خواهد شد..ظاهرا این کنسرت باز هم به علت .... (عدم مجوز)99% برگزار نخواهد شد ... 

گفته می شود رایزنی ها در حالی صورت میگیرد تا کنسرت تهران بنیامین پس از محرم و صفر و در اسفند ماه 88 برگزار شود.... 

اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد..